פרשת פישמן – הכרית המרופדת שהבנקים מכינים עבור הטייקונים.

חברים יקרים, בתקופה האחרונה אנו קוראים חדשים וסקרים על פרשת פישמן. 

בעולם העסקים, טבעי שיש הצלחות וטבעי שיש גם כישלונות ואף פשיטות רגל. חברות מגיעות לפשיטת רגל כתוצאה מסיבות שונות. הווי ידוע, כי קריסתה של חברה נובעת מסיבות שונות. החוק אינו מאפשר שימוש בעיקרון האישיות המשפטית הנפרדת של חברה כהגנה במקרים של רמייה ומעילה (סעיף 6 לחוק החברות, הרמת מסך בין בעלי השליטה לבין החברה שקרסה אפשרית לא רק במקרה של מעילות, אלא תחת סעיף נוסף: באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה).

המציאות הישראלית הוכיחה שיש מעט מאוד מקרים שבהם מתבצעת הרמת מסך שכזו בפשיטות הרגל הגדולות.

במקרה פישמן, הסביר אליעזר פישמן את ההפסד של 2 מילארד שקלים, כתוצאה של מאירוע משבר מוניטרי בשנת ,2006 שנגרם כתוצאה מהיחלשות במט"ח. בפועל, הבנקים איפשרו לפישמן להגיע לממדים מסוכנים ללא בקרה הולמת.

במגזין פורבס נכתב כי "שנים רבות נחשב אליעזר פישמן בציבור לאחד מטייקוני המשק, אף על פי שהיה כמעט חסר כל: השליטה בעסקיו הענפים הייתה שייכת במסגרת הסכמים חשאיים לבנקים, גם בנפילתו הצליח פישמן לשכנע את הבנקים שלא לפנות לבית המשפט ולהכריז עליו כעל פושט רגל".

היקף החובות הנצברים שהבנקים איפשרו לפישמן, מעוררים שאלות רבות בנוגע לתהליכי קבלת ההחלטות בבנקים בישראל. הסירוב המתמשך של הבנקים לפעול בתקיפות כנגדו מעלה תהיות בנוגע לתהליכי הבקרה של הבנקים ויכולתם להגן על המשקיעים.

פרשת פישמן מהווה דגל שחור לא רק בגלל הבנקים, שהתנהלו בצורה לקויה, אלא בשל כח האדם הרב שאמור היה לנטר את פעילותו של פישמן ולהתריע טרם הצטברות החובות ובכך למנוע יחס סלחני כל כך.

 

כיצד ניתן למנוע הישנות מקרים כאלו בעתיד? והאם ניתן להשיב את האמון האבוד של הציבור בבנקים?

מנכ"ל\ית יקר\ה נשמח שתחלקו עמנו את השקפתכם בנושא

אנא התחברו לאזור האישי של מועדון האחד עשר

 

Oracle 1Z0-432 PDF Is What You Need To Take

Chen Yi long borrowed wine crazy two way Road, Qin child words, Qin child care thing, a moment Oracle 1Z0-432 PDF can not forget, always on the heart. 1Z0-432 PDF Past 1Z0-432 PDF events, Rui Juan completely lost memory.Memories of childhood leisure and ease, Oracle Real Application Clusters 12c Essentials is the patent of rich people, the poor always look forward, because the prospects of a vague, desperately want to see through. Please look for Li Jia cheng for me to handle the funeral.Property processing documents and notarized certificates installed Oracle 1Z0-432 PDF in the envelope, but also for you and Li Jia Cheng. Jia Oracle 1Z0-432 PDF Cheng, Zhen total mean Xiao Qin said the general manager does not agree, want you Oracle Specialist 1Z0-432 to go with us.

I confessed to Nedra. Do you have traces of smearing Nedra asked. When he got off the plane, he didn t live in Oracle 1Z0-432 PDF the hotel he booked, but Oracle Real Application Clusters 12c Essentials moved to The hotel Oracle Specialist 1Z0-432 she lived in said that she would continue to ask her for advice. I also bought a big suitcase and 1Z0-432 PDF put all my clothes all year round. They float like a smog and float away. Oracle 1Z0-432 PDF This Oracle 1Z0-432 PDF is the most sinister way in the world to despise Oracle 1Z0-432 PDF each other. The http://www.examscert.com man shook his hand desperately, and Ye Green immediately pulled out his body and lost it Lost She recognized that the man shook his arm in excitement, and his brother was like a lonely plant in the cliff, swaying in the wind.

Besides work, she didn t Oracle Real Application Clusters 12c Essentials know what else could occupy Oracle Specialist 1Z0-432 her big time. He is the maker of these boards and the general director of the drama. Then she said, 1Z0-432 PDF Yes, there was no 1Z0-432 PDF meat bowl last year. Just because there was no dry or thin food at that time Or Oracle 1Z0-432 PDF because of the drama factor a mighty and dramatic drama is about to begin Oracle 1Z0-432 PDF the inevitable requirement for life What is more worthy of our attention than this is that, according to Ms. Should he reconcile Ming Cheng is sad and angry.

אין תגובות

כתיבת תגובה
כניסה