פערי השוויון המתבטאים במבחני פיז"ה.

ארז בוגנים, משנה ומ"מ מנכ"ל סינאל:
אתמול התבשרנו שלמרות המליארדים שהושקעו בחינוך במגזר הערבי גברו הפערים המוכחים שרק העמיקו בקרב תלמידי ישראל בין החינוך היהודי לערבי.
מבחנים אלו משקפים את המצב החברתי – סביבתי בישראל.
בעוד שבמגזר היהודי המוטיבציה החברתית להשכלה וללמידה גבוהה, במגזר הערבי עדיין ארוכה הדרך.
הפערים המתבטאים בחוסר השוויון בחינוך, הם אלו שיהוו את חוסר השוויון העתידי בפריון ובתוצר.
כמדינה מובילה טכנולוגית אנו מוכרחים לקיים חינוך סביבתי בקרב המגזר הערבי ובעיקר הבוגר, בחשיבות ההשכלה והחינוך על ההכנסה העתידית. ללא תמיכה מבית, לתלמידים אין מוטיבציה או הכרה בחשיבות ההשכלה דבר אשר ינציח את חוסר השוויון.
במקביל לפיתוח החינוך והמשאבים במגזר זה אנו מוכרחים ליצור את המוטיבציה החברתית ללמידה. או אז נצמצם את פערי השוויון ונקבל מגזר שלם שיכול להשתלב בעתיד הטכנולוגי של ישראל ביתר שאת.
http://bit.ly/2YfUdtY
מה דעתכם?
האם יש לכם תובנות/ רעיונות לצמצום הפער החברתי?
מהן לדעתכם הסיבות הנוספות לחוסר השוויון המתבטא בתוצאות אלו?
אין תגובות

כתיבת תגובה
כניסה